VERWIJDEREN/PLAATSEN EPS-MODULE


id061300802300

Opmerking
•  Als de configuratie van de EPS-module niet is voltooid, werkt het EPS niet correct. Als de EPS-module is vervangen dient u altijd een configuratie uit te voeren van de EPS-module zodat het EPS correct werkt.(Zie CONFIGURATIE EPS‐MODULE.)
•  Na het vervangen van de EPS-module moet het EPS-systeem in de middenstand worden gezet. Als dit niet gebeurt, werkt het systeem mogelijk niet goed.(Zie INSTELLEN MIDDENSTAND EPS‐SYSTEEM.)
•  Laat de EPS-module niet vallen. Vervang de EPS-module als hij gevallen is of aan een sterke schok is blootgesteld.

1.  Verwijder de accu en de accuhouder.(Zie VERWIJDEREN/PLAATSEN ACCU [L8, LF, L5].)(Zie VERWIJDEREN/PLAATSEN ACCU [MZR‐CD (RF Turbo)].)(Zie VERWIJDEREN/PLAATSEN ACCU [MZR-CD 2.2].)

2.  LHD: verwijder de vacuümtank.(MZR-CD (RF Turbo))(Zie VERWIJDEREN/PLAATSEN HOOFDREMCILINDER (LHD).)

3.  Verwijder de onderdelen in de aangegeven volgorde, zie de tabel.

4.  Plaats de onderdelen in omgekeerde volgorde.

5.  Voer na plaatsing de configuratie van de EPS-module uit.(Zie CONFIGURATIE EPS‐MODULE.)

6.  Na het plaatsen moet het EPS-systeem in de middenstand worden gezet.(Zie INSTELLEN MIDDENSTAND EPS‐SYSTEEM.)

am6zzw00001977

1
Stekker EPS-module
2
EPS-module
3
Steun
4
Bedrading
5
Steun


Aanwijzing voor verwijderen - stekker EPS-module

Opmerking
•  Wanneer er vocht of olie in de stekker van de EPS-module komt, werkt het EPS-systeem mogelijk niet goed. Zorg er bij het losnemen van de bedradingsstekker van de stekker van de EPS-module voor dat er geen vocht of olie in de stekker van de EPS-module komt.

1.  Verwijder de stekker van de EPS-motor als volgt, zoals in de afbeelding is aangegeven.

am6zzw00002181

(1)  Druk de nok in en maak de borghevel los.
(2)  Beweeg de borghevel in de richting van de pijl (A).
(3)  Trek de stekker van de EPS-motor in de richting van de pijl (B) en verwijder hem.

2.  Neem de overige stekkers los.


Aanwijzing voor plaatsen - stekker EPS-module

1.  Plaats de stekker van de EPS-motor als volgt, zoals in de afbeelding is aangegeven.

am6zzw00002179

(1)  Duw de stekker van de EPS-motor in de richting van de pijl (A) en sluit hem aan op de stekker van de EPS-motor aan de zijde van het stuurhuis.
(2)  Beweeg de borghevel in de richting van de pijl (B).
(3)  Controleer of de stekker van de EPS-motor goed vastzit.

2.  Plaats de overige stekkers.